marți, 8 martie 2011

Prolog


Sarah privea cum se apropie chelncriţa deghizară în subre-ră de comeclie. cu rocliie neagrâ, şorţ alb şi boneră âcrobitâ. Era o fată lânără, probabil o dcbutamă, pe care încă o mai intiim'dau puţin clientcic acelui carricr considerat „şic". Fata puse ccai-mcul pc ma$a şi &puscîncetişor: Lapsang-sushong.. solicitând o aprobaie de Ja Sarah Tânâra fcmeie zâmbi. h plăcea ritualul pompos si ncghiob al saloanelor deceai, cu şuşotelilc lorca de spovedanie, cu secrctele imaginarc schimbatc între două în-ghiţiturj de fartă cu arlne ai gângurelilc doamnclor de cincizeci de ani, cu părul vopsit. în îoate astea exista o banalirale care o hmstea. Era o lumc blândă şi domoalâ", unde nu avea loc mciodară vreun fapt dcosebît - o enclava dc calm pe traseu] bulcvarduliti.
.Turnă puţin lichid licrbinrc peste feliuţa rotundă dc lă-mâie. Imaginea i se rerlecta în oglinzilc din fundul şahl Cu ocazia asta constată ca turbamil dc piele pe carc îl purta nu^i alunecase şi că nimeni nu putea ghici că avea craniuJ lipsit dc păr. Bra un lucra important,
Fireşte, ar fi pumt sâ folosească peruci, dar detesta acest subterfugiu care i-ar fi afectai originalitatea şi care ^ paradoxal -îi dădea impresia că e cheală. îşi zise că era frumoasă asa